چیلر توربوکر

چیلر توربوکر چیست ؟ چیلر توربوکر یا همان چیلر سانتریفیوژ توربوکور (Turbocor) از کمپرسورهای بدون روغن و مجهز به یاتاقان های (بلبرینگ) مغناطیسی بدون تماس مکانیکی (بدون اصطکاک) بهره می برد. در واقع کمپرسور از نوع سانتریفیوژ ولی با تکنولوژی

چیلر در صنایع غذایی

نقش چیلر در صنایع غذایی چیلر در صنایع غذایی دو نقش اساسی دارد. اول اینکه نقش آن ایجاد آب سرد برای سرمایش پروسه ها و دستگاه های مختلف در جهت بهبود کیفیت مواد غذایی و آشامیدنی بوده و دوم برای

چیلر جذبی خورشیدی

چیلر جذبی خورشیدی چیست ؟ چیلر جذبی خورشیدی نوعی خاص از انواع چیلرهای جذبی است که گرمای مورد نیاز برای راه اندازی سیکل آن از طریق انرژی خورشید تامین می شود. در ادامه این متن به معرفی کامل اجزای این

چیلر جذبی آمونیاکی

چیلر جذبی آمونیاکی چیست ؟ چیلر جذبی آمونیاکی که کاربردهای خاصی دارد همواره به عنوان یکی از پر بازده ترین انواع چیلرها شناخته می شود که در ادامه ویژگی ها ، موارد کاربرد و نیز نحوه کار سیکل تبرید جذبی

چیلر جذبی شعله مستقیم (دایرکت فایر)

چیلر جذبی شعله مستقیم چیست ؟ چیلر جذبی شعله مستقیم یا همان چیلر جذبی دایرکت فایر (Direct fired) نوعی پرکاربرد از انواع دستگاه های سرمایشی است که در آن انرژی لازم برای به حرکت درآوردن سیکل کاری دستگاه توسط یک

چیلر جذبی لیتیوم بروماید

چیلر جذبی لیتیوم بروماید چیست ؟ چیلر جذبی لیتیوم بروماید از متداول ترین انواع چیلرهای جذبی است که در آن ماده لیتیوم بروماید نقش جذب بخار آب را بازی می کند تا فشار محفظه اواپراتور را کاهش دهد. مطابق شکل

error: