داکت اسپلیت ریم

قیمت داکت اسپلیت ریم Rheem : در جدول زیر لیست قیمت داکت اسپلیت ریم (شرکت Rheem) برای ظرفیت های برودتی و حرارتی ۲ تا ۶ تن تبرید که معادل با ۷ تا ۲۱ کیلووات یا ۲۴۰۰۰ تا ۷۲۰۰۰ BTU/h است،

داکت اسپلیت لنوکس

قیمت داکت اسپلیت لنوکس Lennox در جدول زیر لیست قیمت داکت اسپلیت لنوکس (Lennox) نوع معمولی (غیر اینورتر) برای توان های سرمایشی گرمایشی ۲۴۰۰۰ تا ۸۴۰۰۰ BTU/h که معادل ۲ تا ۷ تن تبرید است، آورده شده است. قیمت انواع

داکت اسپلیت گلکسی

قیمت داکت اسپلیت گلکسی Galxc : قیمت داکت اسپلیت گلکسی در جدول زیر و برای ۷ مدل با ظرفیت های مختلف درج شده است. یکی از مهمترین فاکتورها در تعیین قیمت ، اینورتر بودن (موتور الکتریکی و کمپرسور دور متغیر)

داکت اسپلیت گودمن

فروش داکت اسپلیت گودمن لیست قیمت داکت اسپلیت گودمن از نوع غیر اینورتر (دور ثابت) برای توان های سرمایشی و گرمایشی ۲ تا ۶ تن تبرید (معادل با ۲۴۰۰۰ تا ۷۲۰۰۰ BTU/h) در جدول زیر آورده شده است. قیمت نوع

داکت اسپلیت اجنرال

قیمت داکت اسپلیت اجنرال OGeneral در جداول زیر لیست قیمت داکت اسپلیت اجنرال اینورتر و معمولی (بدون اینورتر) برای ظرفیت های برودتی و حرارتی ۲۴۰۰۰ تا ۹۰۰۰۰ BTU (که برابر با ظرفیت ۲ تا ۷٫۵ تن تبرید است) ارائه شده

داکت اسپلیت هیتاچی

فروش داکت اسپلیت هیتاچی در جدول زیر لیست قیمت داکت اسپلیت هیتاچی Hitachi با ظرفیت سرمایشی و گرمایشی ۱۸۰۰۰ بی تی یو (معادل ۱٫۵ تن تبرید) تا ۵۴۰۰۰ بی تی یو (معادل ۴٫۵ تن تبرید) ارائه شده است. قیمت های

داکت اسپلیت میدیا

قیمت داکت اسپلیت میدیا در جدول زیر لیست قیمت داکت اسپلیت میدیا Midea سرد و گرم (نوع دور ثابت غیر اینورتر) در انواع ظرفیت های ۱٫۵ تا ۵ تن تبرید آورده شده است. طبیعتا قیمت نوع اینورتر چند درصد (حدودا

error: