محاسبه ظرفیت چیلر

محاسبه و تعیین ظرفیت چیلر تراکمی و جذبی با 5 گام ساده

برای محاسبه ظرفیت چیلر تراکمی و یا جذبی مورد نیاز برای یک پروژه صنعتی یا پروژه تهویه مطبوع یک ساختمان چه به صورت سرانگشتی و چه به صورت دقیق ، فرمول ها و نرم افزارهایی وجود دارد که به کمک آنها می توان آن را محاسبه و تعیین کرد. ما در این متن آموزشی ابتدا نحوه محاسبه و تعیین ظرفیت چیلر تراکمی و جذبی برای کاربردهای صنعتی را با 5 گام ساده آموزش می دهیم و سپس با روش های سرانگشتی و دقیق برای تعیین ظرفیت چیلرهای تهویه مطبوع بر اساس متراژ ، شرایط آب و هوایی و غیره آشنا می شویم.

1 . تعیین ظرفیت برودتی چیلر برای کاربردهای صنعتی

برای محاسبه ظرفیت چیلر تراکمی و جذبی، اهمیتی ندارد که چیلر در چه نوع کاربری استفاده می شود. بلکه یک فرمول ساده برای تعیین ظرفیت برودتی چیلر و سایزینگ مناسب آن وجود دارد. قبل از شروع تعیین ظرفیت چیلر باید اطلاعات سه متغیر وجود داشته باشد.

1 . دمای آب ورودی به چیلر

2 . دمای آب مورد نیاز و خروجی از چیلر

3 . شدت جریان آب

محاسبه ظرفیت چیلر

البته همانطور که گفتیم این روش برای کاربردهای صنعتی چیلر استفاده می شود چونکه در کاربردهای صنعتی معمولا دبی آب مورد نیاز مشخص است ولی برای کاربردهای تهویه مطبوع سرمایشی گرمایشی هم می توان از آن بهره برد. به طوری که با داشتن دبی آب در گردش درون فن کویل ها و هواسازها نیز می توان با این روش ، ظرفیت مورد نیاز را محاسبه نمود.

یک مثال برای محاسبه ظرفیت چیلر

برای مثال ما محاسبات ظرفیت چیلر مورد نیاز برای خنک کاری آب با شدت جریان 40 گالن بر دقیقه (GPM – Gallon Per Minute) که باید از دمای 70 درجه فارنهایت (21.1 درجه سانتی گراد) به دمای 58 درجه فارنهایت (14.4 درجه سانتی گراد) برسد را انجام می دهیم. در اینجا تفاوتی ندارد که چیلر تراکمی باشد و یا جذبی بلکه فقط دمای آب ورودی و آب مورد نیاز و دبی آن مهم است که با 5 گام ساده می توان ظرفیت آن را محاسبه کرد.

1 . 1 . انجام 5 گام ساده برای تعیین ظرفیت چیلر بر اساس واحد انگلیسی

1 . محاسبه اختلاف درجه حرارت

که در این مثال اختلاف درجه حرارت 12 درجه فارنهایت است.

2  . محاسبه ظرفیت برودتی چیلر بر حسب Btu/hr

برای محاسبه ظرفیت برودتی چیلر که بیانگر نرخ انتقال حرارت است از فرمول زیر استفاده می شود.

Q=Cp×p×V×dT

Q=1×8.33×60×40×12

عدد 1 ظرفیت گرمایی ویژه آب Cp بر حسب Btu/lb.F

عدد 8.33 به عنوان چگالی آب p بر حسب پوند بر گالن lb/gallon

عدد 60 برای تبدیل گالن بر دقیقه به گالن بر ساعت

عدد 40 شدت جریان حجمی آب بر حسب gallon/min

عدد 12 اختلاف دمای ورودی و خروجی dT بر حسب درجه فارنهایت

در این مثال مقدار بار برودتی چیلر Q برابر 239904 Btu/hr می شود.

3 . محاسبه ظرفیت چیلر تراکمی یا جذبی بر حسب تن تبرید

با تقسیم مقدار عددی Btu/hr بر عدد 12000 ظرفیت برودتی چیلر بر حسب تن تبرید بر ساعت به دست می آید که در این مثال برابر 19.9 تن تبرید بر ساعت می شود.

4 . در نظر گرفتن اورسایز (Oversize) چیلر به مقدار 20 درصد

با توجه به کاربری های مختلف ممکن است مقدار اورسایز کمتر یا بیشتر از 20 درصد در نظر گرفته شود که در این مثال سایز چیلر مورد نیاز 19.9×1.2=23.9 برابر 23.9 می شود. (سایز اسمی)

5 . سایز اسمی نزدیک به استاندارد

سایز اسمی چیلری که برای ساخت در نظر گرفته می شود به صورت رند 24 تن تبرید بر ساعت است.

نکته بسیار مهم اینکه در گام سوم از این 5 گام ساده ، ظرفیت واقعی چیلر مورد نیاز بدست آمد و در گام چهارم علت در نظر گرفتن اورسایز این بود که چیلرها در کارخانه با یک استاندارد خاص طراحی و تولید می شوند که به ظرفیت آنها در کارخانه و در آن شرایط خاص، ظرفیت اسمی گفته می شود. این اورسایز همان ظرفیت اسمی است. یعنی چیلری که در کارخانه و در آن شرایط استاندارد حدودا 24 تن تبرید ظرفیت دارد، در عمل وقتی در شرایط محیطی محل نصب (با توجه به پارامترهای مختلف مثل دمای گرم محیط یا ارتفاع از سطح دریا و …) قرار می گیرد معمولا دچار افت ظرفیت می شود و به همین خاطر باید برای آن اورسایز در نظر گرفته شود تا برای مثال این چیلر 24 تن تبرید بتواند در عمل 20 تن تبرید برودت ایجاد کند. اگر اورسایز در نظر گرفته نشود و ظرفیت اسمی برابر واقعی (برای مثال همان 20 تن تبرید) در نظر گرفته شود، این چیلر در محل نصب حداکثر می تواند حدودا 16 تن تبرید برودت ایجاد کند و سیستم دچار اختلال می شود. حال برای اینکه بدانید چه پارامترهایی بر آن اثر گذار است و چطور این مقدار اورسایز بدست می آید پیشنهاد می کنیم که این مقاله ⇐ ظرفیت اسمی و واقعی چیلر را مطالعه بفرمایید. برای مثال در شکل زیر چیلر 48 تن تبرید را مشاهده می کنید که در شرایط استاندارد کارخانه ما 48 تن تبرید برودت ایجاد می کند (اسمی) و در محل نصب و در شرایط عملی 40 تن برودت (واقعی) ایجاد می کند. نکته بسیار مهم اینکه محاسبه ظرفیت چیلر باید به صورت واقعی انجام و سپس حتما برای آن اورسایز در نظر گرفته شود.

چیلر 48 تن تبرید

1 . 2 . تعیین ظرفیت چیلر بر اساس واحد متریک با 5 گام ساده

ممکن است تعیین ظرفیت چیلر بر اساس واحد متریک صورت بگیرد که در این صورت باید اختلاف دما بر حسب درجه سانتی گراد (یا درجه کلوین) ، شدت جریان حجمی آب بر حسب متر مکعب بر ثانیه ، چگالی آب بر حسب kg/m3 و ظرفیت گرمایی ویژه آب بر حسب Kj/Kg.K بیان شود تا ظرفیت برودتی چیلر طبق فرمول زیر بر حسب کیلووات به دست آید. نکته اینکه در اینجام هم محاسبه و تعیین ظرفیت چیلر تراکمی و جذبی با همان 5 گام ساده انجام شده و فقط واحدها بر حسب استاندارد متریک است.

Q=Cp×p×V×dT

Q=4.18×1000×40×0.000063×6.7=70.57

برای تبدیل کیلووات به Btu/hr آن را در عدد 3412 ضرب می کنیم که در این مثال برابر 70.57×3412=239900 می شود.

4.18 ظرفیت گرمایی ویژه آب است.

عدد 1000 چگالی آب بر حسب کیلوگرم بر متر مکعب است.

عدد 40 شدت جریان حجمی آب و هر گالن بر دقیقه برابر 0.000063 متر مکعب بر ثانیه است.

6.7 اختلاف درجه حرارت بر حسب درجه سانتی گراد (یا درجه کلوین) است.

نکته اینکه این روش محاسبه ظرفیت چیلر معمولا برای چیلرهای صنعتی (چیلرهایی که به عنوان دستگاه خنک کننده فرآیندها و دستگاه های صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند) کاربرد دارد و چنانچه بخواهیم ظرفیت چیلر را برای ساختمانی خاص محاسبه کنیم از روش های دیگر هم می توانیم بهره ببریم. برای مثال در مبدل حرارتی شکل زیر مشاهده می کنید که به چه شکل آب سرد چیلر برای خنک کاری اسید سولفوریک یک کارخانه مورد استفاده قرار می گیرد. البته در مواردی هم که دبی آب در گردش در فن کویل ها و هواسازهای ساختمانی را داشته باشیم هم می توان با این فرمول مقدار ظرفیت چیلر مورد نیاز را برآورد نمود.

چیلر صنعتی و مبدل حرارتی

2 . محاسبات چیلر برای ساختمان (کاربردهای تهویه مطبوع)

فرمول بالا برای کاربردهای تهویه مطبوع زمانی صدق می کند که ما دبی آب در گردش درون فن کویل ها و هواسازها را در اختیار داشته باشیم و با تعیین دمای آب ورود و خروج و دبی آن بتوانیم ظرفیت دستگاه چیلر را محاسبه کنیم ولی برای برآورد حدودی یا سرانگشتی و دقیق ظرفیت سرمایشی یک چیلر برای یک ساختمان با انواع کاربری ها و بر اساس متراژ و شرایط آب و هوایی نیاز به فرمول ها و روش های دیگری است که در ادامه آن را تشریح می کنیم. همانطور که توضیح دادیم محاسبه و تعیین ظرفیت چیلر تراکمی و جذبی با 5 گام ساده در اکثر مواقع برای کاربردهای صنعتی یا مواقعی که دبی جریان آب درون فن کویل ها و هواسازها را در اختیار داریم (برای کاربردهای تهویه مطبوع) و قصد محاسبه ظرفیت آن را داریم استفاده می شود ولی برای کاربردهای تهویه مطبوع سرمایشی و گرمایشی معمولا 2 روش دیگر نیز وجود دارد که از یکی از 2 روش زیر نیز استفاده می شود.

2 . 1 . محاسبات سرانگشتی ظرفیت چیلر تراکمی و جذبی

گاهی برای برآورد اولیه و حدودی چیلر مورد نیاز برای یک ساختمان خاص و در یک منطقه آب و هوایی خاص به فرمول هایی نیاز داریم که به کمک آنها بتوانیم خیلی سریع این کار را انجام دهیم و از نظر قیمت و ویژگی های اولیه مورد نیاز برای انتخاب سیستم تهویه تصمیم بگیریم. برای محاسبه سرانگشتی و تخمین اولیه چیلر مورد نیاز کافی است که مساحت مفید ساختمان (مساحت مفید قسمت هایی که قرار است تهویه شود) را در ضریب شهر (مطابق جدول زیر) ضرب می کنیم تا ظرفیت سرمایشی چیلر بر حسب BTU/h (بی تی یو بر ساعت) بدست آید و در نهایت با تقسیم این عدد بر عدد 12000 ظرفیت بر حسب تن تبرید به دست می آید. نکته اینکه اهمیتی ندارد که چیلر از نوع تراکمی یا جذبی باشد و تنها محاسبه ظرفیت بر اساس متراژ مهم است.

مساحت مفید (با کم کردن مساحت اشغال شده توسط دیوارها، حمام، سرویس بهداشتی و …) * ضریب شهر = ظرفیت سرمایشی مورد نیاز بر حسب BTU/h

برای تخمین ضریب شهر، ما انواع ساختمان ها را به 3 دسته مسکونی، اداری و تجاری تقسیم بندی می کنیم. طبیعی است که مثلا در یک ساختمان اداری همواره افرادی حضور دارند و معمولا تعدادی کامپیوتر نیز در حال تولید حرارت است و یا برای مثال در یک ساختمان تجاری معمولا ارتفاع سقف نسبت به ساختمان مسکونی بیشتر بوده و رفت و آمد افراد نیز زیادتر است. در ضمن شرایط آب و هوایی شهرهای مختلف در کشورمان نسبت به یکدیگر بسیار متغیر بوده و دستگاه های سرمایشی توان های واقعی متفاوتی خواهند داشت.

بنابرین برای محاسبه سرانگشتی ظرفیت چیلر اول نوع کاربری آن را مشخص می کنیم و سپس شرایط آب و هوایی محل نصب را به صورت حدودی تعیین می کنیم و با استفاده از جدول زیر به صورت حدودی ضریب شهر مورد نظر را استخراج می کنیم و در فرمول بالا قرار می دهیم.

جدول ضرایب شهرهای ایران

آب و هوای معتدل مثل تهران و کرج

آب و هوای گرم مثل قم و یزد

و آب و هوای خیلی گرم مثل اهواز

برای مثال اگر مساحت مفید (بعد از کسر کردن پرتی ها، مساحت سرویس بهداشتی و …) ساختمانی مسکونی در شهر تهران 600 متر مربع باشد و ضریب شهر تهران برای پروژه های مسکونی را 400 در نظر بگیریم، ظرفیت چیلر مورد نیاز طبق فرمول زیر برابر 240,000 بی تی یو بر ساعت به دست می آید که با تقسیم آن بر عدد 12000 ظرفیت معادل 20 تن تبرید خواهد بود.

600*400=240000 BTU/h

نکته مهم اینکه همانطور که قبلا هم بیان کردیم این ظرفیتی که محاسبه شد همان ظرفیت واقعی است که ساختمان بدان نیاز دارد و با در نظر گرفتن چند درصد Oversize باید ظرفیت اسمی هم محاسبه گردد. پس از آنکه ظرفیت چیلر تراکمی یا جذبی مورد نیاز محاسبه و تعیین شد (چه با 5 گام ساده ای که در ابتدا گفتیم یا با این روش سرانگشتی و …) باید با توجه به شرایط آب و هوایی و دیگر پارامترها (برای مثال نوع مبرد به کار رفته در چیلر) مقدار اسمی آن نیز تعیین گردد تا چیلر بر اساس آن ساخته شود.

2 . 2 . محاسبات دقیق برای محاسبه ظرفیت سرمایشی چیلر

همانطور که گفتیم با روش قبلی که بر اساس متراژ و ضریب شهر بود نمی توان به طور دقیق ظرفیت سرمایشی چیلر برای یک ساختمان را محاسبه کرد و برای محاسبه دقیق از نرم افزارهایی مثل نرم افزار Carrier HAP استفاده می شود که در آن پارامترهای مهم اثرگذار بر اتلافات حرارتی از جمله مساحت، دمای داخل، دمای خارج، تعداد افراد، میزان روشنایی، میزان حرارت تولیدی توسط دستگاه های ایجاد کننده حرارت، جنس جداره ها، سقف، کف و … را وارد کرده و ظرفیت مورد نیاز را به طور دقیق محاسبه می کنیم.

نرم افزار carrier hap برای محاسبه ظرفیت چیلر

توصیه ما این است که برای آشنایی با ساختار، اجزای تشکیل دهنده، طرز کار و مزایای چیلرهای تراکمی هوا خنک این متن ⇐ چیلر هوایی و چیلرهای تراکمی آب خنک این متن ⇐ چیلر آبی را مطالعه بفرمایید.

مطالعه بیشتر درباره نحوه انتخاب چیلر مناسب از روی کاتالوگ در این صفحه ⇐ کاتالوگ چیلر

مطالعه بیشتر ⇐ نحوه محاسبه تن تبرید

آیا افزودن گلیکول (ضد یخ) به آب منجر به کاهش ظرفیت چیلر می شود؟

بله افزودن گلیکول (ماده ای برای جلوگیری از یخ زدن آب در مدار چیلر) ظرفیت چیلر را کاهش می دهد که به صورت سرانگشتی به این صورت محاسبه می شود که اگر 10 درصد از محلول آب و گلیکول را ماده گلیکول تشکیل دهد، حدودا 1 درصد از ظرفیت سرمایشی چیلر کاسته می شود.

آیا فرمول محاسبه سرانگشتی و دقیق ظرفیت چیلرهای تراکمی با جذبی متفاوت است؟

خیر تفاوتی با یکدیگر ندارند. هر دو سیستم یک وظیفه بر عهده داشته و تنها مکانیزم کار آنها با یکدیگر متفاوت است و همانطور که در فرمول های ارائه شده مشاهده می کنید، محاسبه ظرفیت چیلر مورد نیاز مستقل از نوع آن است.

به این متن چند ستاره میدین؟ (ستاره سمت چپ بیشترین امتیاز رو داره. بدون نیاز به ثبت نام در سایت می تونید امتیاز بدید)
[کل: 118 میانگین: 4.1]
اشتراک گذاری :

18 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • حبیب زاده
  ژوئن 21, 2021 2:11 ب.ظ

  سلام و خسته نباشید
  اگر اختلاف دمای بیش از 5 درجه مد نظر باشد باید چه اقداماتی صورت پذیرد؟ یعنی دمای آب برگشتی به چیلر بجای 12 درجه سانتیگراد حدود 40 یا 50 درجه باشد؟

  پاسخ
  • سلام و درود بر شما. اگر اختلاف دما بیش از 5 درجه باشد باید از مخزن واسطه استفاده شود. یعنی یک مخزن با حجم آب محاسبه شده (حجم آب مخزن بسیار بیشتر از حجم آب برگشتی 50 درجه است) در نظر گرفته می شود که دمای آب مخزن را به همان اندازه 5 درجه کاهش می دهیم و سپس آب مخزن برای کاهش دمای آب برگشتی 50 درجه مورد استفاده قرار می گیرید.

   پاسخ
 • سلام. اگه ضدیخ باعث کاهش ظرفیت برودتی چیلر میشه از چه چیزی برای محلول ضدرسوب در قالبهای تزریق میشه استفاده کرد ؟

  ضمن اینکه برای قالبهای تزریق از چه روشی میشه توان چیلر مورد نیاز رو محاسبه کرد؟

  پاسخ
  • سلام و درود بر شما. بله همانطور که اشاره کردیم هر چه ضد یخ بیشتری به مدار آب سرد چیلر افزوده شود، ضریب انتقال حرارت و در نتیجه ظرفیت خنک کاری چیلر کاهش می یابد ولی اولا این مقدار کاهش بسیار اندک و قابل چشم پوشی بوده و دوما اینکه تنها راه برای جلوگیری از یخ نزدن آب است. همانطور که در ابتدای این متن گفتیم برای کاربردهای صنعتی مثل قالب های تزریق باید دمای ورود و خروج آب خنک کننده به دستگاه تزریق و دبی آن تعیین شود و بر اساس این اطلاعات، ظرفیت محاسبه گردد که برای اطلاعات بیشتر و محاسبه آن می توانید با مهندسان ما تماس بگیرید تا سریعا ظرفیت مورد نیاز برای پروژه شما را محاسبه نمایند

   پاسخ
 • سلام.نظر شما در مورد کاربری مینی چیلر آمونیاکی گازسوز در یک ساختمان مسکونی تریپلکس با متراژ کل 700 مترمربع در شهر کرمان که گرم هست چیه؟آیا جواب میده

  پاسخ
  • makh-co.com admin
   می 26, 2022 6:58 ب.ظ

   سلام بر شما. پیشنهاد ما به شما این است که برای چنین متراژی و برای کاربری مسکونی اصلا به سمت استفاده از چیلرهای آمونیاکی گازسوز (جذبی) نروید و فقط چیلر یا مینی چیلر تراکمی (که با مصرف برق کار می کند) تهیه کنید. آمونیاک ماده ای سمی است که در صورت نشت خطرات جانی بسیاری برای انسان دارد و اصلا نباید در کاربری های مسکونی از آن استفاده کرد و فقط برای کاربردهای صنعتی و آن هم با رعایت دستورالعمل های ایمنی توسط اپراتور نگهدار باید مورد استفاده قرار بگیرد. در ضمن در تامین قطعات یدکی چیلرهای آمونیاکی گازسوز که به ندرت هم مورد استفاده قرار می گیرند (به خاطر مسائل و مشکلاتی که دارند) با مشکل مواجه خواهید شد.

   پاسخ
 • سلام و عرض ادب،ما با توجه به فرآیندمون کلا از گلیکول استفاده میکنیم و نیاز به دمای منفی در خروجی داریم.
  جهت محاسبه ظرفیت چیلر باید مشخصات گلیکول مثل(چگالی،گرمای ویژه) لحاظ بشه،درسته؟

  پاسخ
  • درود بر شما. وقتی که گلیکول به آب افزوده شود در واقع ظرفیت واقعی چیلر(در عمل) کاهش پیدا می کند و فرمول سرانگشتی مربوط به این کاهش را در مقاله ظرفیت اسمی و واقعی چیلر که در همین متن هم به آن اشاره نمودیم را می توانید مطالعه بفرمایید.

   پاسخ
 • باسلام وخسته نباشید. یک چیلر 5 تنی برای قالب تزریق پت پلی اتیلنی 3 عددی هر کدام 120 گرمی استفاده کردیم جواب نداد به نظر شما مشکل از چیلر هست یا از قالب؟

  پاسخ
  • درود بر شما. به این شکل نمی توان گفت که آیا چیلر مورد نظر ظرفیت کافی برای سرمایش قالب و ماشین تزریق را دارد یا خیر. در واقع باید تناژ دستگاه تزریق را اعلام بفرمایید تا بر اساس آن ظرفیت چیلر مورد نظر را محاسبه کنیم

   پاسخ
   • سلام ، بر روی دستگاه پلاکی وجود ندارد و چیلر قالب سه عددی با ظرفیت 400 عدد درساعت و روغن گیربکس 90 لیتری را خنک می کند و بر روی کمپرسور چیلر توان 5 اسب بخار نوشته شده ، این چیلر چند تن می باشد

    پاسخ
    • باید تصاویر و اطلاعات دستگاهی که فرمودید را برای متخصصان دستگاه های تزریق ارسال کنید تا ظرفیت دستگاه محاسبه و مشخص شود و سپس ظرفیت دستگاه تزریق را (اینکه چند تن است) را به ما اعلام کنید تا ظرفیت چیلر مناسب برای آن را محاسبه کنیم. اگر چیلر فعلی شما فقط یک کمپرسور دارد و بر روی آن 5 اسب بخار درج شده است بنابرین ظرفیت چیلر فعلی شما 5 تن تبرید اسمی (تقریبا برابر با 4 تن تبرید واقعی) است.

     پاسخ
  • علیرضا طالبی زرین‌کمر
   آوریل 28, 2024 4:43 ق.ظ

   سلام و عرض ادب احترام دارم خدمت شما بزرگواران عزیز
   سالن کشتی ۲۵۰۰ متر مکعب گرمایشی و سرمایشی چه چیلری رو توصیه میکنید
   لطفا راهنمایی کنید
   با سپاس فراوان

   پاسخ
   • درود بر شما. مناسب ترین سیستم برای این سالنی که فرمودید (با توجه به متراژ و نوع کاربری) سیستم چیلر تراکمی هوا خنک ، پکیج گازسوز و هواساز است. چیلر تراکمی هوا خنک وظیفه دارد تا آب را سرد کند و به کویل آب سرد هواساز ارسال کند (برای سرمایش و رطوبت گیری از هوا) و پکیج گازسوز (یا دیگ آبگرم) نیز وظیفه دارد تا آب را گرم نموده و به کویل آبگرم هواساز برای گرمایش ارسال کند. برای محاسبه ظرفیت دقیق دستگاه ها و نیز استعلام قیمت آنها با شماره های موجود در سایت تماس بگیرید. در ضمن یک دستگاه نیز تحت عنوان دستگاه روفتاپ پکیج وجود دارد که کار چیلر تراکمی هوا خنک و هواساز را به طور همزمان انجام می دهد. در واقع روفتاپ پکیج ترکیبی است از چیلر تراکمی هوا خنک و هواساز در یک دستگاه مشترک که این دستگاه نیز برای این پروژه مناسب است و قیمت آن نسبت به مجموع قیمت چیلر تراکمی هوا خنک و هواساز ، کمتر است.

    پاسخ
 • درود .لطفا تناژ چیلر برای خنککاری قالب برای دستگاه تزریق پلاستیک ۱۶۰ تن اعلام بفرمایید.

  پاسخ
  • درود بر شما. برای این موردی که فرمودید ابتدا باید مشخص شود که آب سرد چیلر فقط برای خنک کاری قالب مورد استفاده قرار می گیرد یا هم قالب و هم روغن دستگاه تزریق پلاستیک. اگر فقط به خنک کاری قالب نیاز باشد تقریبا به یک چیلر 5 تن تبرید اسمی نیاز دارید و اگر هم به خنک کاری قالب و هم روغن دستگاه نیاز باشد تقریبا به یک چیلر 8 تن تبرید اسمی نیاز خواهید داشت. این مقادیری که عرض کردیم به صورت سرانگشتی بوده و برای محاسبه دقیق تر آن لطفا با مهندسان ما تماس بگیرید تا ظرفیت و قیمت دستگاه را اعلام بفرمایند.

   پاسخ
 • سلام
  پیشنهاد شما برای سرمایش و گرمایش یک فروشگاه بزرگ زنجیره ای به مساحت ۴۰۰ متر مربع که ارتفاع سقف۶ متر در شهر سنندج است؛ چیست؟

  پاسخ
  • درود بر شما. باید از سیستم کانال کشی شده استفاده شود (به خاطر بلند بودن ارتفاع سقف) و با توجه به آب و هوای شهر سنندج دو گزینه مناسب سرمایش و گرمایش این فروشگاه را پیشنهاد می دهیم. یا استفاده از دستگاه ایرواشر (سرمایش ایرواشر با استفاه از فرآیند پاشش آب در مسیر عبور هوا از دستگاه است و سرمایشی شبیه کولر آبی دارد و برای گرمایش دارای کویل آبگرم است که به پکیج آبگرم یا دیگ آبگرم متصل می شود) و یا استفاده از دستگاه هواساز (هواساز برای سرمایش دارای یک کویل آب سرد است که باید یک چیلر هم تهیه کنید تا آب را سرد کند و به هواساز ارسال نماید و سرمایشی شبیه کولر گازی دارد و برای گرمایش هم دارای کویل آبگرم است که به پکیج آبگرم یا دیگ آبگرم متصل می شود). ایرواشر نسبت به چیلر و هواساز ارزان قیمت تر است ولی همانطور که گفتیم سرمایش آن به صورت تبخیری است (شبیه کولر آبی) و مصرف انرژی آن پایین بوده (در حد چرخش فن و یک پمپ آب) ولی مصرف آب دارد. چیلر و هواساز نسبت به ایرواشر گران قیمت تر است و مصرف انرژی بالاتری دارد (به خاطر اینکه سرمایش آن به صورت تبریدی و با استفاده از کمپرسور و گاز فرئون صورت می پذیرد) و سرمایشی مطبوع تر نسبت به ایرواشر دارد و مصرف آب نیز ندارد. برای استعلام قیمت دستگاه ها تماس بگیرید.

   پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

5 × چهار =

keyboard_arrow_up
مشاوره و استعلام قیمت