هزینه برق چیلر

محاسبه مصرف برق چیلر تراکمی هوا خنک و آب خنک

میزان مصرف برق چیلر تراکمی هوا خنک و یا آب خنک و نیز مصرف برق مینی چیلر یا چیلر کوچک خانگی و صنعتی تابع چند عامل مختلف است که در ادامه آن را محاسبه می کنیم. هزینه برق چیلر مجموع هزینه های برق مصرفی موتور الکتریکی کمپرسور، موتور فن های کندانسور و برج خنک کننده و نیز پمپ های آب اواپراتور و کندانسور آبی است. محاسبه مصرف برق چیلر خانگی یا صنعتی و یا محاسبه مصرف برق چیلر هوا خنک یا آب خنک و … طبق یک فرمول واحد انجام می شود.

بیشترین مقدار مصرف برق در چیلرها و مینی چیلرهای تراکمی مربوط به موتور الکتریکی متصل به کمپرسور می شود. مصرف کننده دیگر در این دستگاه ها، موتور الکتریکی متصل به پمپ آب اواپراتور است. اواپراتور بخشی از دستگاه است که آب در آنجا سرد شده و با پمپ‌ به واحدهای مصرف کننده داخل ساختمان و یا واحدهای صنعتی ارسال می گردد. این دو مصرف کننده در تمامی چیلرهای تراکمی وجود دارند.

اگر چیلر تراکمی مد نظر از نوع هوا خنک باشد، کندانسور آن توسط یک یا چند فن خنک می شود که میزان مصرف برق موتور الکتریکی متصل به فن ها نیز باید به مصرف برق کمپرسور و پمپ آب سرد اضافه گردد. (مطابق شکل زیر فن های کندانسور در قسمت بالایی چیلر و مینی چیلر قرار دارند.)

چیلر تراکمی هوا خنک و مینی چیلر هوا خنک

اگر چیلر تراکمی مد نظر از نوع آب خنک باشد، کندانسور آن با فن خنک نمی شود، بلکه در یک مبدل حرارتی پوسته و لوله (Shell and Tube)، توسط آب خنک می شود. آبی که در کندانسور پوسته و لوله، حرارت مبرد را می گیرد، به عنوان آبگرم توسط یک پمپ به برج خنک کننده ارسال می شود تا در برج توسط فن خنک شود. بنابرین میزان مصرف برق موتور الکتریکی متصل به پمپ آبگرم و موتور الکتریکی متصل به فن برج خنک کننده نیز باید به مصرف برق کمپرسور و پمپ آب سرد اضافه گردد.

برای شناخت انواع چیلرها و مقایسه آنها با یکدیگر این مقاله ⇐ انواع چیلر را مطالعه بفرمایید.

موتور های الکتریکی چیلر تراکمی آب خنک

بنابرین مصرف برق چیلر تراکمی هوا خنک (چیلر هوایی) برابر است با :

برق مصرف شده توسط موتور الکتریکی کمپرسور + پمپ آب سرد + فن های کندانسور

مطالعه بیشتر درباره ساختار چیلرهای تراکمی هوا خنک ⇐ چیلر هوایی

و مصرف برق چیلر تراکمی آب خنک (چیلر آبی) برابر است با :

برق مصرف شده توسط موتور الکتریکی کمپرسور + پمپ آب سرد + پمپ آبگرم + فن برج خنک کننده

مطالعه بیشتر درباره ساختار چیلرهای تراکمی آب خنک ⇐ چیلر آبی

و مصرف برق مینی چیلر (چیلر خانگی یا صنعتی سایز کوچک) برابر است با :

چون اغلب مینی چیلرهای تراکمی از نوع هوا خنک هستند، فرمول محاسبه مصرف برق مینی چیلر عینا مشابه فرمول محاسبه مصرف برق چیلر هوا خنک است که شامل مجموع هزینه های کمپرسور ، پمپ آب سرد و فن کندانسور می شود.

مطالعه بیشتر درباره ساختار دستگاه مینی چیلر ⇐ مینی چیلر چیست ؟

محاسبه هزینه برق چیلر و مینی چیلر

پس از آنکه مدل و ظرفیت دستگاه مورد نظر متناسب با بار حرارتی و برودتی مورد نیاز ساختمان و یا دستگاه صنعتی طراحی و انتخاب شد، می توان از کاتالوگ دستگاه و یا برچسب های روی آن، توان الکتریکی ورودی (معمولا بر حسب کیلووات Kw) به دستگاه که معمولا با نام Power Input یا Input Power و یا Power Consumption شناخته می شود را استخراج کرد. در برخی از دستگاه ها نیز بجای Power Input می توان با استخراج ولتاژ و آمپر ورودی، توان کل ورودی به دستگاه را محاسبه نمود.

برای مثال می خواهیم مصرف برق چیلر هوا خنک با ظرفیت خنک کاری ۷۰ کیلووات (۲۰ تن تبرید) را محاسبه کنیم. توان کل الکتریکی ورودی (Power Input یا Power Consumption) به این دستگاه برابر ۱۵٫۵ کیلووات است. بنابرین COP یا همان ضریب عملکرد این دستگاه برابر ۷۰/۱۵٫۵=۴٫۵ می شود. ۱۵٫۵ کیلووات برق ورودی به دستگاه برای گردش موتورهای الکتریکی متصل به کمپرسورها، فن های کندانسور و پمپ آب سرد اواپراتور است.

اگر قرار باشد که دستگاه در تابستان به طور میانگین روزانه ۸ ساعت و با ظرفیت میانگین ۳۳ درصدی کار کند، مقدار برق مصرفی آن در طول یک ماه برابر ۱۵٫۵ × ۳۳% × ۸ × ۳۰ = ۱۲۲۷ کیلووات خواهد بود.

با توجه به پله ای بودن قیمت هر کیلووات ساعت برق مصرفی که در جدول زیر ارائه شده است (مطابق قبوض برق مسکونی در سال ۹۶) هزینه برق چیلر تراکمی هوا خنک با ۱۲۷۷ کیلووات ساعت برق مصرفی در ماه به صورت زیر محاسبه می شود.

قبض برق

قیمت ۰ تا ۱۰۰ کیلووات ساعت = ۱۰۰ * ۴۵ = ۴۵۰۰ تومان

قیمت ۱۰۰ تا ۲۰۰ = ۱۰۰ * ۵۲ = ۵۲۰۰ تومان

قیمت ۲۰۰ تا ۳۰۰ = ۱۰۰ * ۱۱۲ = ۱۱۲۰۰ تومان

قیمت ۳۰۰ تا ۴۰۰ = ۱۰۰ * ۲۰۲ = ۲۰۲۰۰ تومان

قیمت ۴۰۰ تا ۵۰۰ = ۱۰۰ * ۲۳۲ = ۲۳۲۰۰ تومان

قیمت ۵۰۰ تا ۶۰۰ = ۱۰۰ * ۲۹۲ = ۲۹۲۰۰ تومان

قیمت ۶۰۰ تا ۱۲۷۷ کیلووات ساعت = ۶۷۷ * ۳۲۲ = ۲۱۷۹۹۴ تومان

مجموع قیمت در ماه = ۴۵۰۰ + ۵۲۰۰ + ۱۱۲۰۰ + ۲۰۲۰۰ + ۲۳۲۰۰ + ۲۹۲۰۰ + ۲۱۷۹۹۴ = ۳۱۱۴۹۴ تومان

(دقت شود که رقم بدست آمده برای دستگاهی با ظرفیت خنک کاری ۲۰ تن تبرید است که به تنهایی می تواند نیاز چندین واحد از یک ساختمان بزرگ را تامین کند.)

استفاده از نرم افزارهای طراحی چیلر

علاوه بر روشی که در بالا برای محاسبه مصرف برق چیلر گفتیم، یکی دیگر از روش ها استفاده از نرم افزار است. کمپانی های سازنده کمپرسور، نرم افزارهای مخصوص به خود را دارند که با وارد کردن اطلاعات دمایی، نوع گاز مبرد، مشخصات برق ورودی و دیگر پارامترها در آن، نرم افزار ظرفیت سرمایشی، توان ورودی به دستگاه و دیگر مشخصات آن از جمله COP را به عنوان خروجی در اختیار ما قرار می دهد.

برای مثال چیلر تراکمی هوا خنکی با ظرفیت سرمایشی نامی (اسمی) ۱۲۰ تن تبرید را در نظر بگیرید که قرار است با شرایط دمایی (مطابق جدول زیر)، گاز R22 و کمپرسورهای اسکرو شرکت هنبل تایوان کار کند.

مشخصات ورودی برای محاسبه مصرف برق چیلر

در این صورت خروجی نرم افزار برای محاسبه مصرف برق چیلر (فقط کمپرسورها) به شکل زیر خواهد بود.

مشخصات خروجی برای محاسبه هزینه برق چیلر

مطابق خروجی نرم افزار، ظرفیت سرمایشی واقعی (Cooling capacity) هر کمپرسور برابر ۱۴۳٫۶ کیلووات (حدودا برابر ۴۰ تن تبرید) است و توان برق ورودی (برق مصرفی کمپرسور یا همان Power input) به هر کمپرسور برابر ۴۶٫۱ کیلووات است. چیلر ۱۲۰ تن نامی باید ۲ کمپرسور با این مشخصات داشته باشد تا در نهایت ۸۰ تن تبرید واقعی سرمایش ایجاد کند.

بنابرین برق مصرفی ۲ کمپرسور برابر ۴۶٫۱*۲=۹۲٫۲ کیلووات است.

مصرف برق یک چیلر تراکمی هوا خنک همانطور که در بالا ذکر کردیم علاوه بر کمپرسورها شامل فن های کندانسور هم می شود. برای بدست آوردن توان برق ورودی به فن ها باید از نرم افزارها و کاتالوگ شرکت های سازنده فن کمک گرفت و مقدار آن را بدست آورد. برای یک چیلر با ظرفیت اسمی ۱۲۰ تن از ۱۰ عدد فن ۸۰ سانتی متری اکسیال استفاده می شود که توان برق ورودی به آنها طبق کاتالوگ ۸٫۳ کیلووات است. (به طور کلی حدودا ۹۰ درصد مصرف برق چیلر مربوط به کمپرسورهای آن می شود)

بنابرین مجموع ماکزیمم توان برق ورودی به این چیلر برابر ۹۲٫۲+۸٫۳=۱۰۰٫۵ کیلووات است.

حال اگر این چیلر به صورت روزانه (در روزهای گرم سال) روزی ۱۲ ساعت و با توان حدودا ۶۰ درصدی کار کند، مصرف برق روزانه آن برابر ۱۰۰٫۵*۱۲*۶۰%=۷۲۳ کیلووات ساعت خواهد بود که هزینه برق چیلر را می توان مطابق مراحل بالا که گفته شد و بر اساس قیمت هر کیلوات ساعت و در نظر گرفتن قیمت های پله ای و نیز نوع کاربری (صنعتی، تجاری یا مسکونی) محاسبه نمود.

تهویه مطبوع ماخ طراح و تولید کننده انواع دستگاه های سرمایش و گرمایش مرکزی از جمله انواع چیلرها و مینی چیلرها ، دستگاه های هواساز ، برج های خنک کننده ، دستگاه های سرمایش تبخیری (با مصرف برق کمتر نسبت به دستگاه های مبتنی بر سیکل تبرید) مانند ایرواشر ، اکونوپک ، زنت و … است. کلیه محصولات ما مطابق با نیازها و درخواست های هر مشتری به طور خاص طراحی و تولید شده و به طور مستقیم از محل کارخانه شرکت و با قیمت مناسب به فروش می رسند. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع دستگاه های سرمایشی و گرمایشی، انتخاب مناسب ترین دستگاه برای پروژه خود و نیز استعلام قیمت آنها با مهندسان ما تماس بگیرید.

مهندس احمدی : ۰۹۱۲۷۶۷۵۱۱۷ – ۰۹۱۹۴۴۲۷۴۷۰

مهندس خورانی : ۰۹۱۹۱۶۳۹۳۶۳

مطالعه بیشتر ⇓

نسل جدید چیلر ها

فروش سیستم های تهویه مطبوع

سیستم های سرمایشی و گرمایشی جدید

به این متن چند ستاره میدین؟ (ستاره سمت چپ بیشترین امتیاز رو داره. بدون نیاز به ثبت نام در سایت می تونید امتیاز بدید)
[کل: 13 میانگین: 4.1]
اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

20 − هجده =

keyboard_arrow_up