هواساز حجم متغیر VAV و ثابت

تفاوت ها و مزایای هواساز حجم متغیر (سیستم تهویه VAV) نسبت به حجم ثابت

در این مقاله ضمن معرفی هر یک از این سیستم ها و تشریح ساختار و جزئیات آنها، تفاوت ها و مزایای هواساز حجم متغیر (سیستم تهویه VAV) را نسبت به حجم ثابت بررسی خواهیم نمود. اولین سوالی که بیان می شود این است که سیستم تهویه حجم متغیر یا همان VAV و حجم ثابت یا همان CAV چیست و چه تفاوت هایی با هم دارند که به طور مفصل آنها را مرور خواهیم کرد.

سیستم VAV چیست و نسبت به هواساز حجم ثابت چه مزایایی دارد؟

در پاسخ به سوال سیستم VAV چیست می توان گفت که سیستم تهویه VAV یا همان سیستم تهویه حجم متغیر نوعی سیستم توزیع کننده هوای گرم و سرد با حجم هوای متغیر و به صورت مرکزی است. سیستم VAV مخفف کلمات Variable Air Volume به معنی حجم هوای متغیر بوده و در نقطه مقابل سیستم CAV (مخفف کلمات Constant Air Volume) به معنی حجم هوای ثابت یا همان سیستم تهویه حجم ثابت قرار دارد. دستگاه هواساز حجم متغیر و هواساز حجم ثابت مهمترین دستگاه های مرکزی گرم و سرد کننده هوا هستند که در بیرون از ساختمان نصب می شوند و هوای سرد یا گرم را با کانال کشی در کل ساختمان توزیع می کنند.

در واقع با سه روش می توان دمای هوایی را که توسط دستگاه هواساز توزیع می شود، کنترل کرد که به ترتیب عبارتند از :

1 . توزیع هوا با حجم ثابت و دمای متغیر که به آن هواساز حجم ثابت یا همان سیستم CAV گفته می شود.

2 . توزیع هوا با دمای ثابت و حجم متغیر که به آن هواساز حجم متغیر یا همان سیستم VAV گفته می شود.

3 . ترکیبی از این دو یعنی دمای متغیر و حجم هوای متغیر

هم هواساز حجم متغیر و هم هواساز حجم ثابت ساختاری بسیار شبیه یکدیگر دارند و هر دو با لوله کشی آب سرد و لوله کشی آب گرم و در برخی موارد با لوله کشی مبرد (که به آن هواساز با کویل انبساط مستقیم نیز گفته می شود) به دستگاه های چیلر (کاهش دهنده دمای آب تا نزدیک صفر) و بویلر (افزایش دهنده دمای آب) متصل می شوند و در واقع آب سرد چیلر یا آب گرم بویلر در کویل های (به لوله های پر پیچ و خم فین دار، کویل گفته می شود) دستگاه هواساز به گردش درآمده و یک فن هوا را از اطراف کویل ها می دمد تا دمای هوا در اثر برخورد با سطح سرد یا داغ کویل، کاهش یا افزایش یابد و سپس با کانال کشی وارد ساختمان گردد.

مطالعه بیشتر درباره انواع چیلرها و ساختار و مزایای هر یک از آنها در این مقاله ⇐ انواع چیلر

هواساز چیلر و بویلر

ساختار هواساز حجم متغیر

اگر دمای کویل های هواساز (یعنی دمای آب سرد یا گرم جاری در کویل ها) ثابت نگه داشته شوند و مقدار هوای عبوری توسط فن دور متغیر (اینورتر) از روی آن تغییر کند، حجم هوای سرد یا گرم کمتر یا بیشتری (متناسب با تغییر بار حرارتی یا برودتی فضای داخل ساختمان) وارد ساختمان می گردد که به این سیستم ها ، سیستم تهویه مطبوع VAV گفته می شود زیرا دمای کویل ثابت نگه داشته شده و این حجم هواست که تغییر می کند تا دمای هوای داخل ساختمان کاهش یا افزایش یابد. در هواساز حجم متغیر به علت استفاده از فن های دور متغیر (اینورتر یا Variable Speed Drive) در مصرف انرژی فن ها صرفه جویی می شود.

ساختار هواساز حجم ثابت

اگر حجم هوای ورودی به ساختمان ثابت و دمای کویل های هواساز متغیر باشد، فن دور ثابت دائما جریان هوا را به مقدار مشخص و ثابتی از روی کویل ها عبور داده و متناسب با تغییر بار حرارتی یا برودتی فضای داخل ساختمان، دمای کویل ها کم یا زیاد می شود که به این سیستم ها، سیستم تهویه مطبوع CAV گفته می شود که به علت تغییر دائمی دمای کویل ها، کمپرسور سیکل تبرید (برای مثال کمپرسور دستگاه چیلر) دائما تحت حالت های مختلف کار کرده، تعداد دفعات ON و OFF و در نتیجه فرسایش آن افزایش می یابد. نکته اینکه تولید هواساز ها در اکثر مواقع به شکل CAV است. اکنون که با ساختار این دو آشنا شدیم، می خواهیم مزایای هواساز حجم متغیر (سیستم تهویه VAV) نسبت به حجم ثابت را بررسی کنیم.

سیستم تهویه VAV نسبت به CAV مزایای بیشتری دارد که برخی از آنها عبارتند از :

1 . کنترل دقیق تر دما در سیستم تهویه VAV با تغییر ساده و سریع دور فن توسط سیستم اینورتر

2 . کاهش فرسایش کمپرسور سیکل تبرید به خاطر ثابت نگه داشتن دمای سیکل و تغییر حجم هوای ورودی به محیط

3 . کاهش مصرف انرژی فن های سیستم به خاطر دور متغیر بودن آنها

4 . کاهش سر و صدا و لرزش فن

5 . افزایش رطوبت زدایی از هوای ورودی در حالت کم باری به علت افزایش تبادل حرارت هوا با کویل و …

انواع سیستم VAV و تفاوت ها و مزایای آنها نسبت به یکدیگر

1 . هواساز حجم متغیر ساده تک کانالی

این سیستم از یک کانال تامین هوا بهره می برد که مثلا در حالت سرمایش دمای کویل های هواساز در حدود 13 درجه سانتی گراد ثابت نگه داشته شده و حجم هوای دمیده شده توسط فن از روی کویل، با تغییر بار حرارتی داخل ساختمان، تغییر می کند. در سیستم تهویه VAV ساده تک کاناله، فقط یک مسیر کانال اصلی خروجی از هواساز داریم و هوا با همان دما و سرعت خروجی از دستگاه هواساز حجم متغیر ، از کانال اصلی وارد کانال های فرعی شده و در کل ساختمان توزیع می شود. همان مزایای هواساز حجم متغیر (سیستم تهویه VAV) که نسبت به حجم ثابت (سیستم تهویه CAV) بیان کردیم، در سیستم تک کانالی هم وجود دارد.

هواساز یک منطقه ای

2 . سیستم تهویه VAV چند منطقه ای یا Multi Zone VAV Systems

در برخی از ساختمان ها یا اماکن نیاز است که آنها را به چند منطقه دمایی مختلف تقسیم بندی کنیم که هر منطقه نیازهای خاص خود را داشته و تفاوت زیادی با سایر مناطق داشته باشد. برای مثال چند اتاق از یک ساختمان را به طور خاص و یا چند سالن از یک مجموعه را می توان به صورت یک منطقه مجزا در نظر گرفت. در این سیستم ها هوا باید توسط دمپرهای هوا با کنترل کننده های اتوماتیک و از طریق کانال های مختلف توزیع شود که با استفاده از هواساز حجم متغیر به راحتی این توزیع هوا با نیازهای مختلف چند منطقه ای تامین می شود.

برای کنترل بهتر هوای ورودی به هر منطقه درون کانال های توزیع هوا، از ترمینال ها یا باکس های توزیع هوا استفاده می شود که به آنها VAV Terminal Unit یا VAV Box گفته می شود که توسط سیستم کنترل اتوماتیک، دریچه پروانه ای آن متناسب با نیاز باز و بست شده (به صورت پیوسته و نه On/Off) و حجم هوای ورودی به هر منطقه را تغییر می دهد.

ترمینال باکس

در ضمن برخی از VAV Box ها یا همان ترمینال باکس ها علاوه بر داشتن دریچه (دمپر) برای کنترل حجم هوای عبوری، دارای کویل هم هستند که به کویل آنها کویل ثانویه گفته می شود و با یک مدار فرعی به آب سرد چیلر و آب گرم بویلر متصل می شوند (همانند کویل های اولیه جاسازی شده در هواساز حجم متغیر و حجم ثابت) که در هر شاخه از کانال های اصلی یکی از این VAV Box ها نصب می شود تا دما و حجم هوای عبوری به هر منطقه از ساختمان، به صورت مستقل و جداگانه تنظیم گردد. همان مزایای هواساز حجم متغیر (سیستم تهویه VAV) که نسبت به حجم ثابت ذکر کردیم، در این سیستم هم وجود دارد ولی با این تفاوت که ساختمان یا سوله یا سالن های مورد نظر را می توان به چند منطقه مختلف با شرایط دمایی مختلف تقسیم بندی نمود و همه آنها را با یک هواساز حجم متغیر و با کمک چند ترمینال باکس به صورت مستقل تهویه نمود.

هواساز چند منطقه ای

در شکل بالا هوای خروجی وارد 2 کانال اصلی می شود. حال می توان هر یک از کانال های اصلی را نیز به چند منطقه مختلف (مولتی زون) تقسیم بندی کرد. برای مثال در شکل زیر هر کانال اصلی خود به 4 منطقه مجزا تقسیم شده (هر منطقه نیاز دمایی خاص خود را دارد) و هوا پس از عبور از یونیت باکس (VAV Box یا همان ترمینال باکس) کانال اصلی وارد 4 کانال فرعی شده و دمپر تعبیه شده در هر کانال فرعی با کنترل هوشمند حجم هوای ورودی به هر منطقه را مدیریت می کند.

هواساز مولتی زون

مطالعه بیشتر درباره قیمت هواسازها ⇐ قیمت هواساز

مطالعه بیشتر درباره مشخصات فنی و کاتالوگ هواسازها ⇐ کاتالوگ هواساز

یک نوع دیگر از هواسازها با کویل انبساط مستقیم وجود دارد که برای شناخت ویژگی ها  و مزایای آن مقاله هواساز با کویل انبساط مستقیم را مطالعه بفرمایید.

آشنایی بیشتر با فرآیند ساخت چیلرها ⇐ ساخت چیلر

به این متن چند ستاره میدین؟ (ستاره سمت چپ بیشترین امتیاز رو داره. بدون نیاز به ثبت نام در سایت می تونید امتیاز بدید)
[کل: 7 میانگین: 3.4]
اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

1 × یک =

keyboard_arrow_up
مشاوره و استعلام قیمت